Vol217女神朱可儿粉色连身裙全脱秀性感内衣完美诱惑52P朱可儿模范学院

Vol217女神朱可儿粉色连身裙全脱秀性感内衣完美诱惑52P朱可儿模范学院

方有执曰:胎滑本丹田有热、胸中有寒而成。若酒客病,不可与桂枝汤,得之则呕,以酒客不喜甘故也。

发于少腹,上至心下,若豚状,乃肾气发动,有似乎奔豚之状,非真脐下有积如豚也。盖半夏燥脾湿,陈皮利肺气,茯苓入手太阴利水下行,甘草调和诸性,入脾为使。

击而去之,不须臾而除甚大之累,和平之物,不能为也,必将搏击震挠而后可。痞□兼少阳里实证者,大柴胡汤证也;兼少阳里不成实者,半夏泻心汤证也。

然心悸有心气虚,有水气乘,水乘先因心虚,今心下悸者,乃阳气虚惕然自恐,欲得按以御之,故用桂枝甘草,载还上焦之阳,魏荔彤曰:此条乃发汗过多之禁也。 并非汗不出之烦躁,大青龙无所用,诸法亦无所用,惟宜以栀子豉汤主之。

若下后外邪不尽,不得已而复汗之,邪虽去而内外俱虚,是以脉细振寒,所伤滋大矣。今下之后,邪陷胸中,胸满脉促,似乎胸实而无冲喉不得息之证,似乎胸虚又见胸满之证,故不用瓜蒂散以治实,亦不用桂枝汤以治虚,惟用桂枝之甘辛,以和太阳之表,去芍药之酸收,以避胸中之满。

呼则随阳出,吸则随阴入。此方干姜当是香豉。

Leave a Reply